Įmonė gavo LR ir ES paramą verslo pradžiai kaime

Įmonė gavo LR ir ES paramą verslo pradžiai kaime

Ford Custom Transit

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Projekto pavadinimas: „Socialinio verslo steigimas Kupiškio rajone“
Projekto Nr. 19VP-KP-16-1-08390-PR001
Projekto įgyvendinimo vieta: Blaivybės g. 8A, Dailiūnų kaimas., Skapiškio sen., 40462 Kupiškio r. sav.
Projekto veiklos tikslai:
Prioritetas – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
Pagrindinis įmonės tikslas – vykdyti ekonominę veiklą ir gauti pajamų. Įmonės veikla bus vykdoma kaimo vietovėje, bus teikiamos aplinkos tvarkymo paslaugos visoje Lietuvoje. UAB „Adailiūna“ prisidės prie skurdo mažinimo įdarbinant naują darbuotoją – kaimo gyventoją, kuriam bus užtikrinamos stabilios pajamos.
Priemonės veiklos srities tikslinė sritis – veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas. Įgyvendinant projektą bus plėtojama labai mažos įmonės statusą atitinkančios UAB „Adailiūna“ veikla. 2019 m. bus sukurta nauja darbo vieta kaimo gyventojui.
Projekto rezultatai:
Įmonės gautinos pardavimo pajamos iš projekte numatytos veiklos:
2019 m. – 14 638,00 Eur.
2020 m. – 19 468,00 Eur.
20121 m. – 21 218,00 Eur.
2022 m. – 21 218,00 Eur.
Naujai sukurtų darbo vietų skaičius asmenims nuo 41 metų amžiaus – 0,5 etato.